Freemind Foundation

.

Lezingen, workshops retraites.

Beter, evenwichtiger en gelukkiger (samen)werken en (samen)leven. Voor individuen en organisaties (onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, milieu). De FreeMind Foundation is geen bedrijf maar een stichting en maakt geen winst. De FreeMind Foundation nodigt leraren uit om hier lezingen, workshops en retraites te geven. We willen hiervoor kennis en methoden verspreiden en hopen zo bij te dragen aan minder stress in prive en werk, en aan een betere en duurzame samenleving.

Agenda Svp hier flyer downloaden.

1 oktober 2013: Lezing door Kazuaki Tanahashi ‘Vision of an enlightened society’ (voertaal Engels) Over zijn betrokkenheid bij vredesprojecten in Costa Rica en AWWA, een wereld zonder legers (a world without armies). Onderwerpen die aan bod kunnen komen: vreedzame conflictbemiddeling, geluk, milieubescherming en onderwijs. 2 oktober 2013: Lezing door Kazuaki Tanahashi ‘Dogen Zenji’ (voertaal Engels) Over Dogen Zenji (ook wel Eihei Dogen, 1200 – 1253), de Japanse zen-leraar en stichter van de Soto-stroming in Japan. Voor beide lezingen geldt: Aanvang: 20.00 uur, inloop 19.30 uur. Locatie Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen (zie http://www.jewelheart.nl) Toegang: 5 euro. Donaties: erg welkom. Alle opbrengst gaat naar Kaz’ vredeswerk en naar de FreeMind Foundation. Graag tijdig aanmelden ivm de vele voorbereidingen, liefst voor 27 september: freemind@xs4all.nl Zie verder de flyer (link hierboven).

Kazuaki Tanahashi

Begin oktober 2013 bezocht Kazuaki Tanahashi Nijmegen. Hij gaf 2 lezingen.

Wie is Kazuaki Tanahashi…

Kazuaki Tanahashi (geboren 1933) is kunstenaar, schrijver en vredeswerker. Hij is geboren en opgeleid in Japan, werkte samen met Shunryu Suzuki in San Francisco in de jaren ’60, en was een nabije leerling van Morihei Ueshiba, de grondlegger van Aikido. Sinds 1977 woont hij in Amerika. Kaz heeft als schilder en kalligraaf solo-tentoonstellingen over de hele wereld gehad met zijn ‘brushwork’, opgetreden en lesgegeven. Hij heeft het genre van ‘one-stroke paintings’ bedacht (schilderijen bestaande uit 1 kwaststreek) en dat van veelkleurige zen-cirkels. Kaz is lid van de Wereldacademie van Kunst en Wetenschap (motto Einstein: ‘Wat onze geest creëert behoort een zegening en geen vloek voor de mensheid te zijn’). En hij is een zeer bekende vertaler van de werken van Dogen en van andere Zen-meesters. (www.brushmind.net).

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de FreeMind Foundation, stuurt u dan svp een mailtje naar freemind@xs4all.nl. lees verder

Eerdere gasten

Phra Ratha (Thailand) In 2010 was monnik Phra Ratha op bezoek. Hij woonde destijds in het noorden van Thailand, in het klooster Wat Taton, inmiddels in een van de kloosters in Ayutthaya. We hebben 2 weekend-retraites georganiseerd (teachings, zit- en loopmeditatie, persoonlijke consulten). lees verder

Lama Kuenga

Van 26 juni t/m 23 juli 2012 bezocht Lama Kuenga Penjor ons land op uitnodiging van de FreeMind Foundation. Hij gaf lezingen, workshops, cursussen, individuele consulten, en trainingen.